Yksityisasiakkaat

Yksityisasiakkaille tarjottavat suunnittelupalvelut koostuvat piha- ja vihersuunnittelusta.

Pihasuunnitelmassa pihaa käsitellään yksilöllisenä kokonaisuutena. Pihasuunnitelman avulla pihasta luodaan turvallinen, toimiva ja viihtyisä vuoden ympäri. Nämä vaatimukset täyttyvät kun pihasuunnitelmassa huomioidaan pihan ympäristö sekä maasto- ja ilmasto-olosuhteet. Havaintojen ja asiakkaan toiveiden pohjalta suunnitellaan pihan toiminnot, pintamateriaalit, istutukset, maastonmuotoilu, rakenteet, kalusteet ja valaistus. Pihasuunnitelma voi olla laajuudeltaan luonnos, yleissuunnitelma tai toteutussuunnitelma.

Vihersuunnitelma käsittää vain pihan kasvillisuuden sekä tarvittavien kasvillisuusrakenteiden, kuten ruukkujen ja säleikköjen suunnittelun. Vihersuunnitelma voi käsittää koko pihan tai yksittäisen istutusalueen. Vihersuunnitelma voi olla laajuudeltaan luonnos tai toteutussuunnitelma.

 

SUUNNITELMAN LAAJUUDET JA HINNAT

Luonnosuunnitelma

Luonnossuunnitelma on suunnittelupalvelun ensimmäinen askel. Luonnossuunnitelmaan on sijoitettu kohteen toiminnot ja kulkureitit. Lisäksi luonnos sisältää ehdotukset kohteen istutuksista sekä pintamateriaaleista. Luonnoksen avulla pääset alkuun pihasi kanssa ja se soveltuu hyvin omatoimirakentajalle, joka ymmärtää viherrakentamisen periaatteita. Luonnos ei kuitenkaan kelpaa urakka-asiakirjaksi eikä urakan kilpailutukseen.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma on varsinainen pihasuunnitelma, joka tarkentaa hyväksyttyä luonnosta. Siihen on tehty mahdolliset luonnokseen esitetyt muutostoiveet sekä lisätty kasvi- ja materiaalivalinnat sekä pinta-alatiedot. Suunnitelmassa esitetään säilytettävät ja poistettavat rakenteet, tarvittavat pinnan korot sekä kuivatuksen periaatteet. Yleissuunnitelma useimmiten riittää rakennus- ja toimenpideluvan saamiseksi.

Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma on yleissuunnitelmaa tarkempi asiakirjakokonaisuus, jonka avulla on mahdollista kilpailuttaa viherrakentajat sekä vertailla saatuja tarjouksia. Toteutussuunnitelma sisältää aina yleissuunnitelman, mittapiirroksen, tarkan istutussuunnitelman sekä materiaali- ja määräluettelon. Lisäksi toteutussuunnitelmaa voidaan täydentää pinnantasaussuunnitelmalla, valaistussuunnitelmalla, kaivu- ja tasaussuunnitelma sekä työselosteella detaljikuvilla tai ilman.

Osasuunnitelma

Osasuunnitelma on nimensä mukaisesti tontin osan suunnittelu. Osasuunnittelu voi olla esimerkiksi terassialueen tai yksittäisin istutusalueen suunnittelu.

Lisäpalvelut

Hyvä suunnitelma ja laadukas toteutus eivät yksin takaa hyvin voivaa ja viihtyisää pihaa. Piha vaatii lisäksi oikeaoppista hoitoa ja ylläpitoa. Voit tilata pihasuunnitelman lisäksi pihan- ja kasvillisuuden hoito-ohjeet. Valittavanasi on pihan hoidon ja ylläpidon suunnitelma, jonka avulla voit ulkoistaa pihasi hoidon ammattilaiselle. Voit myös valita hoito-ohjeet, jotka ovat laadittu sinulle jos haluat hoitaa pihaasi itse.

Suunnittelemme myös pihasi rakennukset ja rakenteet!

 

HINNOITTELU

Jokainen piha on yksilöllinen ja tarvitsee yksilöllistä suunnittelua. Lopulliseen hintaan vaikuttavat mm. suunnittelualueen pinta-ala, maastonmuodot, tilaajan toiveet ja tarpeet sekä suunnitelman laajuus. Saat tarjouksen pihasi suunnittelusta tutustumiskäynnin jälkeen.

Tutustumiskäynti

Tutustumiskäynnin hinta on 100 €  ja se sisältää matkakulut 20 km:n säteellä. Ylimeneviltä kilometreiltä laskutetaan 1 € / km.

Mikäli tutustumiskäynti johtaa pihasuunnitelmaan, hyvitetään tutustumiskäynnin hinta pihasuunnitelman hinnassa.

Suunnittelun hinnat

Suunnittelun tuntihinta on 80 €/h

Pihasuunnittelun alkaen hinnat

Tontti max 600 m2

luonnos alk. 800 €
kustannusarvio +100 €
yleissuunnitelma +700 €

toteutussuunnitelma +900 €

Tontti max 1200 m2

luonnos alk. 1300 €
kustannusarvio +200 €
yleissuunnitelma +900 €

toteutussuunnitelma +1400 €

Tontti max 2000 m2
luonnos alk. 1600 €
kustannusarvio +300 €
yleissuunnitelma +1300 €
toteutussuunnitelma +1900 €

Osa- ja vihersuunnitelmat

alkaen 450 €

 

Hinnat sisältävät alv 24 %.

 

Jos kyseessä ei ole uudiskohde, voi suunnittelutyöstä saada kotitalousvähennystä. Tällöin suunnittelutyön tulee olla osa laajempaa vähennykseen oikeuttavaa työtä.

 

Ota yhteyttä