Taloyhtiöt ja yritykset

Taloyhtiöille ja yrityksille tarjottavat suunnittelupalvelut koostuvat piha- ja vihersuunnittelusta. Alkuun voi teettää pihan kuntoarvion, jonka avulla voidaan arvioida pihasuunnitelman ja peruskorjauksen tarpeellisuutta sekä laajuutta.

Pihasuunnitelmassa pihaa käsitellään yksilöllisenä kokonaisuutena. Pihasuunnitelman avulla pihasta luodaan turvallinen, toimiva ja viihtyisä vuoden ympäri. Nämä vaatimukset täyttyvät kun pihasuunnitelmassa huomioidaan pihan ympäristö sekä maasto- ja ilmasto-olosuhteet. Havaintojen ja toiveiden pohjalta suunnitellaan pihan toiminnot, pintamateriaalit, istutukset, maastonmuotoilu, rakenteet, kalusteet ja valaistus. Pihasuunnitelma voi olla laajuudeltaan luonnos, yleissuunnitelma tai toteutussuunnitelma. Halutessaan taloyhtiö voi ulkoistaa suunnittelijalle asukkaiden mielipiteiden ja toiveiden kuulemisen ennen suunnittelutyön aloittamista.

Vihersuunnitelma käsittää vain pihan kasvillisuuden sekä tarvittavien kasvillisuusrakenteiden, kuten ruukkujen ja säleikköjen suunnittelun. Vihersuunnitelma voi käsittää koko pihan tai yksittäisen istutusalueen. Vihersuunnitelma voi olla laajuudeltaan luonnos tai toteutussuunnitelma.

SUUNNITELMAN LAAJUUDET

Luonnossuunnitelma

Luonnossuunnitelma on suunnittelupalvelun ensimmäinen askel. Luonnospiirrokseen sijoitetaan kohteen toiminnot ja kulkureitit. Lisäksi luonnos sisältää ehdotukset kohteen istutuksista sekä pintamateriaaleista.

Luonnoksen avulla pihasuunnitelmaa voidaan lähteä viemään tilaajaa miellyttävään suuntaan.

Omatoimirakentajille, kuten taloyhtiön talkooväellä, jota ohjaa viherrakentamisen periaatteet tunteva henkilö, luonnos voi olla riittävä laajuus pihasuunnitelmalle. Luonnos ei kuitenkaan riitä urakka-asiakirjaksi.

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma varsinainen pihasuunnitelma, joka tarkentaa hyväksyttyä luonnosta. Siihen on tehty mahdolliset luonnokseen esitetyt muutostoiveet sekä lisätty kasvi- ja materiaalivalinnat. Yleissuunnitelman avulla tilaaja voi helposti esitellä pihalla tehtäviä muutoksia käyttäjille kuten esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokoukselle. Halutessaan tilaaja voi ulkoistaa suunnitelman esittelyn suunnittelijalle.

Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma on asiakirjakokonaisuus, jonka avulla on mahdollista kilpailuttaa viherrakentajat sekä vertailla saatuja tarjouksia. Toteutussuunnitelma sisältää aina yleissuunnitelman, mittapiirroksen, tarkan istutussuunnitelman sekä suppean materiaali- ja määräluettelon. Lisäksi valittavana on pinnantasaussuunnitelma, valaistussuunnitelma, laaja materiaali- ja määräluettelon, työseloste detaljikuvilla tai ilman sekä kustannusarvio.

Lisäpalvelut

Lisäpalveluina taloyhtiö tai yritys voi tilata pihan- ja kasvillisuuden hoitosuunnitelman ja turvallisuusasiakirjan.

Halutessasi autan rakennuttamisessa laatimalla rakennuttamiseen vaadittavat asiakirjat kuten tarjouspyynnöt, urakkaohjelman ja yksikköhintaluettelo ja lähettämällä ne valituille urakoitsijoille. Lisäksi autan vertailemaan saapuvia tarjouksia ja tekemään sopimukset.

HINNOITTELU

Jokainen piha on yksilöllinen ja tarvitsee yksilöllistä suunnittelua. Tonttien pinta-alat vaihtelevat suuresti ja lopulliseen hintaan vaikuttavat mm. suunnittelualueen pinta-ala, maastonmuodot, tilaajan toiveet ja tarpeet sekä suunnitelman laajuus.

Suunnittelun tuntihinta on 85 €/h, sis. alv 24%

Saat tarjouksen pihasi suunnittelusta tutustumiskäynnin jälkeen.

Ota yhteyttä