Freelancer- ja konsulttisuunnittelu

 

Tarjoan piha-, viher- ja maisemasuunnittelua myös muiden alojen suunnittelijoille. Voimme toimia osana suunnitteluryhmää tai itsenäisesti. Kysy tarjous.

Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelu käsittelee pihaa yksilöllisenä kokonaisuutena. Pihasuunnitelman avulla pihasta luodaan turvallinen, toimiva ja viihtyisä vuoden ympäri.

Nämä vaatimukset täyttyvät kun pihasuunnitelmassa huomioidaan pihan ympäristö sekä maasto- ja ilmasto-olosuhteet. Havaintojen ja toiveiden pohjalta suunnitellaan pihan toiminnot, pintamateriaalit, istutukset, maastonmuotoilu, rakenteet, kalusteet ja valaistus. Pihasuunnitelma voi olla laajuudeltaan luonnos, yleissuunnitelma tai toteutussuunnitelma.

Vihersuunnitelma

Vihersuunnitelma käsittää vain pihan kasvillisuuden sekä tarvittavien kasvillisuusrakenteiden, kuten ruukkujen ja säleikköjen suunnittelun. Vihersuunnitelma voi käsittää koko pihan tai yksittäisen istutusalueen. Vihersuunnitelma voi olla laajuudeltaan luonnos tai toteutussuunnitelma.

Maisemasuunnitelma

Maisemasuunnittelu on laajojen ja julkisten viher- ja virkistysalueiden suunnittelua. Kohteita ovat mm. päiväkotien ja koulujenpihat, leikkipuistot, puistoalueet ja torit sekä tiehankkeisiin liittyvä maisemasuunnittelu. Maisemasuunnitelma voi olla laajuudeltaan luonnos, yleissuunnitelma tai toteutussuunnitelma.

 

Ota yhteyttä