Rinteen kunnostaminen, Visamäki Hämeenlinna, 2016

Rinteen kunnostaminen, Visamäki Hämeenlinna, 2016

Takapihan rinne koettiin ylläpidollisesti hankalaksi. Jyrkän rinteen nurmen leikkuu on työlästä ja ruusut olivat vallanneet tilaa.

Suunnittelussa toivottiin huomioitavan helppo kulkeminen, ympärivuoden näyttävät istutukset sekä kulkureitti kottikärryille/ruohonleikkurille.

Toteutus yhteistyössä Unelmapihan kanssa. Asukas oli mukana toteutustöissä mm. reunakivien ja istutusten osalta.

Ennen

  

Jälkeen

 

Rinteen halki tehtiin puisen portaat. Portaiden yläpäästä lähtee sorapintainen polku rinteen suuntaisesti.

Muurilla tasattiin rinteen korkoeroja ja samalla mahdollistettiin riittävän syvä kasvualusta muuten kovin savisessa maassa.